Değerli Bilim İnsanları, 

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019) “Çocukluğun İnşası” ana temasıyla Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde Dede Korkut Eğitim Fakültesi tarafından 2-5 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenmiştir. Bu kongrede yapılan oylamada 7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (IECEC-UOEK-2021)’nin Ege Üniversitesinde düzenlenmesine karar verilmiştir. Kongrenin planlanması sürecinde yaşanan pandemi nedeniyle 7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (IECEC-UOEK-2021) “COVID-19 Pandemi Sürecinde Okul Öncesi Eğitim- Değişim ve Öncelikler” ana temasıyla Ege Üniversitesi ev sahipliğinde 24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında ÇEVRİMİÇİ olarak gerçekleştirilecektir. 

"Bireylerin yaşamlarında yer alan bütün eğitim kademelerinde eşzamanlı en büyük şok" olarak adlandırılan COVID-19 sürecinde UNESCO'ya (2020) göre, dünyadaki öğrenci nüfusunun yaklaşık % 90'nının (165 ülkede 1,5 milyardan fazla öğrenci), hastalığın yayılmasını engellemek için uygulanan önlemler ve politikalar nedeniyle öğrenme deneyimleri kesintiye uğradı. 

COVİD-19’un çocuklar üzerinde yarattığı sağlık problemleri henüz net bir şekilde ortaya koyulmasa da, küçük çocukların gelişiminin tüm yönlerini ele aldığımızda, bu küresel salgının derin sonuçları olacağı ortadadır. Küçük çocuklar için Covid-19'un bu ani ve gözlemlenebilir sonuçları ne kadar ilgili olursa olsun, uzun vadeli etkilerinin ne olabileceği hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz kaçınılmaz bir gerçektir. Covid-19 sadece okula gitmek, geniş aile ve arkadaşlarla etkileşim kurmak, dışarıda oynamak ve doğayı keşfetmek gibi normal çocukluk etkinliklerini askıya almakla kalmamış, aynı zamanda çocukların bu deneyimlere katılımından kaynaklanan sosyo-duygusal yararları da etkilemiştir. 

Bu süreci akademik açıdan ele aldığımızda ise “eğitim yaşamlarımızda gördüğümüz en büyük plansız deneyimin katılımcıları" olduğumuz bir gerçektir. Covid-19 ile ilişkili bilgi patlaması ilk olarak tıp ve sağlık alanlarında yoğunlaşsa da şimdi eğitim alanında da yeni yönelimler ve yayınlar dikkat çekmektedir. 

Bu nedenle yaşanan bu hazırlıksız pandemi sürecinin öncelikle erken çocukluk dönemindeki çocukları ve onlara eğitim sunan bireyleri ve sistemleri nasıl etkilediği, bu süreçle baş etmede ne tür yeniliklere ihtiyacımız olduğu ve sürecin yönetilmesinde atılması gereken adımları da ele almayı hedeflediğimiz kongremize herkesin katkı sunması dileğiyle katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle,

Doç. Dr. Sibel Sönmez

Kongre Başkanı

E-Posta Listemize Katılın

Tracey BURNS

ABD

OECD Centre for Educational Research and Innovation

Konu: 21st Century Children

Bronwyn DAVIES

Avustralya

Independent Scholar, Professorial Fellow, University of Melbourne and Emeritus Professor Western Sydney University

Konu: Gender

Cristina Maria Mesquita GOMES

Portekiz

Instituto Politécnico de Bragança, Portugal

Konu: ECE during Covid 19 pandemic in Portugal

Laura JUSTICE

ABD

The Ohio State University | College of Education and Human Ecology

Konu: Publishing in Early Childhood Research Quarterly

Gianina-Ana MASSARI

Romanya

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Konu: ECE during Covid 19 pandemic in Romania

Patricia MANNIX MCNAMARA

İrlanda

Head of School of Education, Faculty of Education and Health Sciences, Limerick University

Konu: Workplace Wellbeing And Care For Teachers

Kati RINTAKORPI

Finlandiya

Special Advisor in Social Services and Early Childhood Education and Care, Laurea University of Applied Sciences

Konu: Pedagogical Documentation During to COVID-19

Lynley TULLOCH

Yeni Zelanda

Faculty of Arts, Law and Education The University of the South Pacific New Zealand

Konu: Sustainable development and environmental education

Elliot TURIEL

ABD

Graduate School of Education Berkeley Way West Building (BWW), UC Berkeley

Konu: Social and moral development in early childhood

Jasmine ZACHARIAH

ABD

Ivy Tech Community College

Konu: Care and Education of Infants and Toddlers

Tija ZIRINA

Letonya

University of Latvia, Latvia

Konu: ECE during Covid 19 pandemic in Latvia

Pandemi Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi - Değişim ve Öncelikler
Eğitim Programları ve Politikalar
Öğretmen Yetiştirme
Eğitim Ortamları
Gelişim ve Değerlendirme
Aile Eğitimi ve Katılımı
Sanat-Estetik
Yaratıcılık
Dil Gelişimi ve Eğitimi
Müzik
Drama
Hareket
Değerler Eğitimi
Yaşam becerileri Eğitimi
Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştiren Okullar
Çocuk Edebiyatı

Çevre Eğitimi
STEAM
Okula Uyum ve Hazırbulunuşluk
Özel Eğitim
Sınıf Yönetimi
Risk Altındaki Çocuklar
Erken Çocukluk Döneminde Önleme ve Müdahale Yaklaşımları
Çok Kültürlülük
Bilgi İletişim Teknolojileri
Çevrimiçi Eğitim Uygulamaları
Çocuk Politikası ve Hakları
Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar
Araştırma Yöntemleri
Kaynaştırma ve Erken Çocuklukta Özel Eğitim
Üstün Yeteneklilerin Eğitimi

Bildirilerin Gönderilmesi:

Bildirilerin kongre web sitesi www.okuloncesiegitimkongresi.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemi DigiAbstract’a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Kabul edilen bildirilerin tam metinleri Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde (https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutead) yayınlanmaya aday olarak gönderilebilir. Gönderilen tam metinler derginin makale değerlendirme sürecinden geçtikten ve kabul edildikten sonra Kasım sayısında yayınlanabilecektir.


Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 11 Ekim 2021

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bildirilerini Türkçe sunmak isteyen katılımcılar, özetlerini Türkçe ve İngilizce olarak göndermelidirler. Kongrede sunulacak bildiriler özgün, erken çocukluk eğitimi alanında bilimsel gelişmeye katkı sunacak ve alandaki temel sorunlara ışık tutacak nitelikte olmalıdır. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde e-kitap olarak basılacağı için imlâ kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Yazım Kuralları
 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Küçük
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx XXXxxxxxxxx
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 750 kelimeyi geçmemelidir.
 10. Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
 11. Özet metni içerisinde yazar bilgisi, başlık veya anahtar kelimeler girilmemelidir. Anahtar kelimeler kısmına, anahtar kelimeler aralarında virgül ve bir boşluk verilerek girilmelidir.
 12. Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.
 13. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.
Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Hakemleri tarafından yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin kongre programında yer alması için yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Saat/Salon Salon 1 Salon 2
09.00-10.00 Açılış
10.00-10.15 KAHVE MOLASI
10.15-12.00 Panel: Okul Öncesi Öğretmeni Yetiştirme
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-13.45 Keynote: 21st Centruy Children - OECD  
13.45-14.30 Bildiri Bildiri
14.30-14.45 ARA
14.45-16.15 Panel: ECE During Covid19 Bildiri
16.15-16.30 KAHVE MOLASI
16.30-17.15 Keynote: Workplace Wellbeing and Care   
17.15-18.00 Bildiri Bildiri
18.00-19.00 Bildiri Bildiri
19.30-21.30 Atölye Atölye
Saat/Salon Salon 1 Salon 2
09.00-10.00 Bildiri Bildiri
10.00-10.15 KAHVE MOLASI
10.15-11.15 “Erken Çocukluk Eğitiminde (EÇE) Kalite ve Erişimin Arttırılması” Projesi Bildiri
11.15-12.00 Bildiri Bildiri
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ - Dalton Eğitim Modeli (Sarah Louise Money)
13.00-13.45 Keynote: Pedagogical Documentation During to Covid 19  
13.45-14.30 Bildiri Bildiri
14.30-14.45 ARA
14.45-16.15 Panel: 0-3 Yaş Eğitim ve Bakım Hizmetlerinde Kalite
16.15-16.30 KAHVE MOLASI
16.30-17.15 Keynote: Care and Education of Infants and Toddlers Keynote: Publishing in Early Childhood Research Quarterley
17.15-18.00 Bildiri Bildiri
18.00-19.00 Bildiri Bildiri
19.30-21.30 Atölye Atölye
Saat/Salon Salon 1 Salon 2
09.00-10.00 Bildiri Bildiri
10.00-10.15 KAHVE MOLASI
10.15-11.15 Keynote: Gender
11.15-12.00 Panel: EÇE Uzaktan Eğitim Bildiri
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-13.45 Keynote: Sustainable Development and Environmental Education  
13.45-14.30 Bildiri Bildiri
14.30-14.45 ARA
14.45-16.15 Panel: Meslekte Etik
16.15-16.30 KAHVE MOLASI
16.30-17.15 Keynote: Moral Development
17.15-18.00 Bildiri Bildiri
18.00-19.00 Bildiri Bildiri
19.30-21.30 Atölye Atölye
Kongre Tarihi :

7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi 24 - 26 Kasım 2021 tarihlerinde Çevrim İçi olarak gerçekleştirilecektir.


Kongrenin Dili :

Kongre’nin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir.


Kullanıcı Adı ve Şifre :

Her katılımcı için sanal platforma giriş ID’si ve şifresi kişiye özel olarak gönderilecektir.


Stand ve Sergi Alanları :

Kongre süresince yayın evi özel okullar vb. ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla Online Platformda stand açabileceklerdir. Firma temsilcileri katılımcılar ile hem yazışarak hem de arama yaparak iletişim kurabileceklerdir. Sergi alanlarına girişte kongre kaydı yaptırmış olma şartı aranmaktadır.


Kayıt ve Danışma Hizmetleri :

Sanal Platform üzerinden kayıt/katılımınız hakkında ve teknik konularda bizlere canlı olarak erişebilecek ve tüm sorularınıza anında yanıt alabileceksiniz.


Davet Mektubu :

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan katılımcılara, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.


Katılım Sertifikası :

Kongreye kayıt yaptıran ve Dijital Platform’a giriş sağlayan tüm katılımcıların katılım sertifikaları dijital olarak kongrenin ilk günü itibarıyla erişilebilir olacaktır.

24 Kasım 2021
Kongre Başlangıç Tarihi
26 Kasım 2021
Kongre Bitiş Tarihi
11 Ekim 2021
Bildiri Özeti Gönderim Bitiş Tarihi

Kayıt ücretlerine dahil olan hizmetler;

 • Kayıt ücretine KDV dahildir.
 • Tüm katılımcıların kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
 • Kongre tarihlerinde dijital platformda gerçekleştirilecek tüm oturumlara erişim.
 • Kongre sonrasında 3 ay süreyle açık olacak dijital platformda gerçekleştirilmiş olan oturumlara erişim.
 • Kongre kapsamında sunulacak olan sözlü ve poster bildiri sunumlarına erişim.
 • Dijital sertifika (Katılımcıların toplantılara katılımları sistem tarafından ölçümlendirilmektedir.)
 • Firma standlarında yer alan indirme merkezlerindeki dokümanlara erişim.
 • Stand alanlarını ziyaret etme olanağı, firma temsilcileri ile Chat modülü üzerinden online görüşme imkanı.

ÖNEMLİ NOT 
Ortak yazarlı çalışmalar için, kongreye bizzat katılacak her bir katılımcının katılım ücreti yatırması gerekmektedir. Aynı yazar bu ücretle en fazla bir bildiri sunabilir. Aynı yazar iki ve daha fazla bildirisinde her bir bildiri için kayıt ücretine ilave 300 TL ödemesi gerekmektedir. (ortak ve tek çalışmalar). Her yazar en fazla üç bildiri ile katılabilir. Sadece katılım ücreti yatırıp kayıt olan ve sunumlarını gerçekleştiren kişilere "katılım belgesi" verilecektir. Çok yazarlı bildirilerde; ödeme bildiriyi sunan yazarı kapsar. Diğer yazarlar kongreye katılıp, kayıt yaptırdıkları takdirde katılım belgesi alabilirler. Kongreye katılmayan yazarlara  katılım belgesi verilmez.
İade & İptal Şartları
 • İptal talepleri yazılı olarak bildirilmelidir.
 • 10 Eylül 2021 tarihine kadar bildirilen iptallerde ücretin tamamı iade edilecektir.
 • 10 Eylül 2021'den sonra yapılacak iptallerde iade yapılamaz. Ancak isim değişikliği kabul edilecektir.
 • Tüm iade işlemleri Kongre bitiminde yapılacaktır.

Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Adı : Ege Üs Kongre Danışmanlık Turizm ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti

Banka Adı : Türkiye İş Bankası, Alsancak Şube ( 3401)

Hesap Numarası : 973532

IBAN : TR08 0006 4000 0013 4010 9735 32

• Ödemelerinizde mutlaka kayıt yaptırdığınız organizasyonun adını ve ödeme yapılan kişinin ismini belirtiniz.

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

Kültür Mah. Nevvar Salih İşgören Sok. No:1/4 D:1 Alsancak - İzmir
+90 232 464 13 51
+90 232 464 29 25
okuloncesiegitimkongresi@egekongre.com
BİLİMSEL SEKRETARYA

Ar. Gör. Gamze Bilir Seyhan, Okul Öncesi Eğitimi ABD, Eğitim Fakültesi, Ege Üniversitesi

gamze.bilir.seyhan@ege.edu.tr