Değerli Bilim İnsanları, 

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019) “Çocukluğun İnşası” ana temasıyla Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde Dede Korkut Eğitim Fakültesi tarafından 2-5 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenmiştir. Bu kongrede yapılan oylamada 7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (IECEC-UOEK-2021)’nin Ege Üniversitesinde düzenlenmesine karar verilmiştir. Kongrenin planlanması sürecinde yaşanan pandemi nedeniyle 7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi (IECEC-UOEK-2021) “COVID-19 Pandemi Sürecinde Okul Öncesi Eğitim- Değişim ve Öncelikler” ana temasıyla Ege Üniversitesi ev sahipliğinde 24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında ÇEVRİMİÇİ olarak gerçekleştirilecektir. 

"Bireylerin yaşamlarında yer alan bütün eğitim kademelerinde eşzamanlı en büyük şok" olarak adlandırılan COVID-19 sürecinde UNESCO'ya (2020) göre, dünyadaki öğrenci nüfusunun yaklaşık % 90'nının (165 ülkede 1,5 milyardan fazla öğrenci), hastalığın yayılmasını engellemek için uygulanan önlemler ve politikalar nedeniyle öğrenme deneyimleri kesintiye uğradı. 

COVİD-19’un çocuklar üzerinde yarattığı sağlık problemleri henüz net bir şekilde ortaya koyulmasa da, küçük çocukların gelişiminin tüm yönlerini ele aldığımızda, bu küresel salgının derin sonuçları olacağı ortadadır. Küçük çocuklar için Covid-19'un bu ani ve gözlemlenebilir sonuçları ne kadar ilgili olursa olsun, uzun vadeli etkilerinin ne olabileceği hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz kaçınılmaz bir gerçektir. Covid-19 sadece okula gitmek, geniş aile ve arkadaşlarla etkileşim kurmak, dışarıda oynamak ve doğayı keşfetmek gibi normal çocukluk etkinliklerini askıya almakla kalmamış, aynı zamanda çocukların bu deneyimlere katılımından kaynaklanan sosyo-duygusal yararları da etkilemiştir. 

Bu süreci akademik açıdan ele aldığımızda ise “eğitim yaşamlarımızda gördüğümüz en büyük plansız deneyimin katılımcıları" olduğumuz bir gerçektir. Covid-19 ile ilişkili bilgi patlaması ilk olarak tıp ve sağlık alanlarında yoğunlaşsa da şimdi eğitim alanında da yeni yönelimler ve yayınlar dikkat çekmektedir. 

Bu nedenle yaşanan bu hazırlıksız pandemi sürecinin öncelikle erken çocukluk dönemindeki çocukları ve onlara eğitim sunan bireyleri ve sistemleri nasıl etkilediği, bu süreçle baş etmede ne tür yeniliklere ihtiyacımız olduğu ve sürecin yönetilmesinde atılması gereken adımları da ele almayı hedeflediğimiz kongremize herkesin katkı sunması dileğiyle katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle,

Doç. Dr. Sibel Sönmez

Kongre Başkanı

E-Posta Listemize Katılın

Atiye ADAK ÖZDEMİR
Berrin AKMAN
Yaşare AKTAŞ ARNAS
Ümran ALAN
Zeynep ALAT
Fatma ALİSİNANOĞLU
Fahri APAYDIN
Selda ARAS
Aysun ATA AKTÜRK
İnayet AYDIN
Emine AYYILDIZ
Musa BARDAK
Murat BARTAN
Nisa BAŞARA BAYDİLEK
Tahsin Oğuz BAŞOKÇU
Dilan BAYINDIR
Asuman BİLBAY
Beril CEYLAN
Kürşat ÇAĞILTAY
Zeynep Seda ÇAVUŞ
Elif ÇELEBİ ÖNCÜ
Serap ÇİMEN ERDOĞAN
Aysel ÇOBAN
Bronwyn DAVIES
Hasibe Özlen DEMİRCAN
Esra DERELİ
Nilay DEREOBALI
Hasan DİLEK
Çağlayan DİNÇER
Mine Canan DURMUŞOĞLU
Sühendan ER
Özlem Melek ERBİL KAYA
Zülfiye Gül ERCAN
Erdem EREM
Semra ERKAN

Dilek EROL
Ceyhun ERSAN
Mübeccel GÖNEN
Tülin GÜLER YILDIZ
Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN
Sibel GÜNEYSU
Sabri GÜNGÖR
Çağlar GÜR
İrem GÜRGAH OĞUL
Birsen GÜZEL
Nesrin IŞIKOĞLU
Arzu KALA
Adalet KANDIR
Şakire KARABAY
Aslı KARTOL
Şule KAVAK
İsa KAYA
Gülhan KÖÇER
Güler KÜÇÜKTURAN
Sarah LOUISE MONEY
Patrıcıa MANNIX MCNAMARA
Mehmet MART
Ercan MERTOĞLU
Crıstına Marıa MESQUITA GOMES
Şermin METİN
Tuncay MORKOÇ
Vuslat OĞUZ
Ayla TAY
Refika OLGAN
Esra ÖMEROĞLU
Hatice ÖZASLAN
Elif ÖZCAN
Gizem ÖZER

Özkan ÖZGÜN
Banu ÖZKAN
Elif ÖZTÜRK
Yasin ÖZTÜRK
Asiye PARLAK RAKAP
Özge PINARCIK
Katı RINTAKORPI
Ramazan SAK
Özkan SAPSAĞLAM
Ümit Yaşar SAVCIGİL
Serap Sevimli ÇELİK
Ayperi SIĞIRTMAÇ
Seda ŞAHİN
İkbal Tuba ŞAHİN SAK
Müge ŞEN
Fulya TEMEL
Bahtiyar TOLUNAY
Nihat TOPAÇ
Lynley TULLOCH
Ellıot TURIEL
Aysun TURUPCU DOĞAN
Bengü TÜRKOĞLU
İlkay ULUTAŞ
Ozana URAL
Gülden UYANIK
Şenil ÜNLÜ ÇETİN
Fatma Özge ÜNSAL
Perihan ÜNÜVAR
Dila YAZICI
Arif YILMAZ
Jun YU
Seçil YÜCELYİĞİT
Jasmıne ZACHARIAH
Rengin ZEMBAT

* Bilim kurulunda sadece bildiri değerlendirmesine katılanlar yer almaktadır.

* Sıralama soyisim alfabetif olarak yazılmıştır.

Junyoung Yu (Jun)

Fransa
Konu: 21st Century Children

Cv için tıklayınız


Bronwyn DAVIES

Avustralya

Independent Scholar, Professorial Fellow, University of Melbourne and Emeritus Professor Western Sydney University

Konu: Gender

Cv için tıklayınız


Gianina-Ana MASSARI

Romanya

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Konu: ECE during Covid 19 pandemic in Romania

Patricia MANNIX MCNAMARA

İrlanda

Head of School of Education, Faculty of Education and Health Sciences, Limerick University

Konu: Workplace Wellbeing And Care For Teachers

Kati RINTAKORPI

Finlandiya

Special Advisor in Social Services and Early Childhood Education and Care, Laurea University of Applied Sciences

Konu: Pedagogical Documentation During to COVID-19

Cv için tıklayınız


Lynley TULLOCH

Yeni Zelanda

Education and Foundation Pathways Te Kura Pūtake Me Ngā Mahi Whakaako

Konu: Sustainable development and environmental education

Elliot TURIEL

ABD

Graduate School of Education Berkeley Way West Building (BWW), UC Berkeley

Konu: Social and moral development in early childhood

Cv için tıklayınız


Jasmine ZACHARIAH

ABD

Ivy Tech Community College

Konu: Care and Education of Infants and Toddlers

Tija ZIRINA

Letonya

University of Latvia, Latvia

Konu: ECE during Covid 19 pandemic in Latvia

Cv için tıklayınız


Pandemi Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi - Değişim ve Öncelikler
Eğitim Programları ve Politikalar
Öğretmen Yetiştirme
Eğitim Ortamları
Gelişim ve Değerlendirme
Aile Eğitimi ve Katılımı
Sanat-Estetik
Yaratıcılık
Dil Gelişimi ve Eğitimi
Müzik
Drama
Hareket
Değerler Eğitimi
Yaşam becerileri Eğitimi
Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştiren Okullar
Çocuk Edebiyatı

Çevre Eğitimi
STEAM
Okula Uyum ve Hazırbulunuşluk
Özel Eğitim
Sınıf Yönetimi
Risk Altındaki Çocuklar
Erken Çocukluk Döneminde Önleme ve Müdahale Yaklaşımları
Çok Kültürlülük
Bilgi İletişim Teknolojileri
Çevrimiçi Eğitim Uygulamaları
Çocuk Politikası ve Hakları
Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar
Araştırma Yöntemleri
Kaynaştırma ve Erken Çocuklukta Özel Eğitim
Üstün Yeteneklilerin Eğitimi

VIDEO KAYIT YÖNERGESİ

Bildirilerin Gönderilmesi:

Bildirilerin kongre web sitesi www.okuloncesiegitimkongresi.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemi DigiAbstract’a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Kabul edilen bildirilerin tam metinleri Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde (https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutead) yayınlanmaya aday olarak gönderilebilir. Gönderilen tam metinler derginin makale değerlendirme sürecinden geçtikten ve kabul edildikten sonra Kasım sayısında yayınlanabilecektir.


Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 11 Ekim 2021

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Bildirilerini Türkçe sunmak isteyen katılımcılar, özetlerini Türkçe ve İngilizce olarak göndermelidirler. Kongrede sunulacak bildiriler özgün, erken çocukluk eğitimi alanında bilimsel gelişmeye katkı sunacak ve alandaki temel sorunlara ışık tutacak nitelikte olmalıdır. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde e-kitap olarak basılacağı için imlâ kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Yazım Kuralları
 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Küçük
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx XXXxxxxxxxx
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 750 kelimeyi geçmemelidir.
 10. Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
 11. Özet metni içerisinde yazar bilgisi, başlık veya anahtar kelimeler girilmemelidir. Anahtar kelimeler kısmına, anahtar kelimeler aralarında virgül ve bir boşluk verilerek girilmelidir.
 12. Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.
 13. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.
Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Hakemleri tarafından yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin kongre programında yer alması için yazarlardan en az birinin kongre kaydı yaptırması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Saat/Salon Salon 1
09.00-10.00 Açılış Konuşmaları 
Doç. Dr. Sibel Sönmez, Kongre Başkanı
Prof. Dr. Hülya Yılmaz, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hakan Atılgan, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Dr. Rory Robertshaw, Eğitim Birimi Şefi, UNICEF
Dr. Ayşe Kula, Araştırma - Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı, MEB
10.00-10.15 KAHVE MOLASI
10.15-12.00 Panel: Okul Öncesi Öğretmeni Yetiştirme Panel Başkanı: Prof. Dr. Ayla Oktay, Maltepe Üniversitesi
10.15-10.35 Dekanlar Gözüyle Öğretmenlik Programları Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, Kocaeli Üniversitesi
10.35-10.55 Lisans Üstü Eğitim Programlarında Sorunlar ve Öneriler Prof. Dr. Adalet Kandır, Gazi Üniversitesi
10.55-11.15 Mezuniyet Sonrası Hizmetiçi Eğitim Programları Prof. Dr. Ozana Ural, Marmara Üniversitesi
11.15-11.35 MEB Bakış Açısıyla Okul Öncesi Öğretmeni Bahtiyar Tolunay, MEB
11.15-12.00 Tartışma
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-13.45 21. Yüzyıl Çocukları Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özkan Özgün, Çukurova Üniversitesi
Dr. Jun Yu, OECD Eğitim Araştırmaları ve Yenilik Merkezi
13.45-14.30 Sözel Bildiri Oturumu 1  
14.30-14.45 ARA
14.45-15.30 Erken Çocukluk Eğitiminde (EÇE) Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mübeccel Gönen, Hacettepe Üniversitesi
Derya Dostlar, EÇE Sorumlusu, UNICEF
Dr. Ayşe Kula, Araştırma- Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı, MEB
15.30-15.45 KAHVE MOLASI
15.45-16.30 Sözel Bildiri Oturumu 4  
16.30-17.15 İşyerinde Sağlık ve Bakım Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nalan Kuru, Uludağ Üniversitesi
Patricia Mannix McNamara, Limmerick Universitesi
17.15-18.00 Sözel Bildiri Oturumu 7  
19.30-21.30 Atölye: Erken Çocukluk Döneminde Kodlama ve Bilgi İşlemsel Düşünme Düzenleyen: Doç. Dr. Şermin Metin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Saat/Salon Salon 2
13.45-14.30 Sözel Bildiri Oturumu 2
14.30-14.45 ARA
14.45-15.30 Sözel Bildiri Oturumu 3
15.30-15.45 KAHVE MOLASI
15.45-16.30 Sözel Bildiri Oturumu 5
16.30-16.45 ARA
16.45-17.30 Sözel Bildiri Oturumu 6
17.30-17.45 ARA
17.45-18.45 Sözel Bildiri Oturumu 8
19.30-21.30 Atölye: Sosyal Bilimlerde İleri İstatistiksel Analizlerin Kullanımı Düzenleyen: Prof. Dr. Tahsin Oğuz Başokçu, Ege Üniversitesi
Saat/Salon Salon 1
09.00-10.00 Sözel Bildiri Oturumu 9  
10.00-10.15 KAHVE MOLASI
10.15-11.15 Panel: Kovid-19 sürecinde EÇE Panel Başkanı: Prof. Dr. Güler Küçükturan, Sakarya Üniversitesi
Dr. Tija Zirina, Letonya’da Kovid-19 sürecinde EÇE, Letonya Üniversitesi
Dr.Cristina Maria Mesquita Gomes, Portekiz’de Kovid-19 sürecinde EÇE, Portekiz Üniversitesi
Dr. Gianina-Ana Massari, Romanya’da Kovid-19 sürecinde EÇE, Romanya Alexandru Ioan Cuza Universitesi
Gamze Yiğit, Türkiye’de Kovid-19 sürecinde EÇE, TEGM EÇE Daire Başkanlığı Millî Eğitim Uzman Yardımcısı
11.15-12.00 Pınar Enstitüsü "Eğlenerek hareket edelim sağlıklı beslenelim” Ümit Yaşar Savcıgil
12.00-12.30 Dalton Education Model Sarah Louise Money
12.30-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-13.45 Kovid-19 Sürecinde Pedagojik Belgelendirme Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Selda Aras, Hacettepe Üniversitesi
Kati Rintakorpi, Sosyal Hizmetler ve Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımında Özel Danışman, Laurea Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Finlandiya
13.45-14.30 Sözel Bildiri Oturumu 12  
14.30-14.45 ARA
14.45-16.15 Panel: Erken Çocukluk Eğitim ve Bakım Hizmetlerinde Kalite Panel Başkanı: Prof. Dr. Sibel Çiğdem Güneysu, Başkent Üniversitesi
14.45-15.05 0-3 Yaş Çocuklar için Kurum Merkezli Eğitim Ortamları Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
15.05-15.25 Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite Prof. Dr. Berrin Akman, Hacettepe Üniversitesi
15.25-15.45 Pandemi Sürecinde Bebekler ve Aileler Doç. Dr. Mine Canan Durmuşoğlu, Hacettepe Üniversitesi
15.45-16.15 Tartışma
16.15-16.30 KAHVE MOLASI
16.30-17.15 Bebeklerin ve Küçük Çocukların Bakımı ve Eğitimi Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fulya Temel, Gazi Üniversitesi
Jasmine Zachariah, Ivy Teknoloji Bölge Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri
Saat/Salon Salon 2
09.00-10.00 Sözel Bildiri Oturumu 10  
10.00-10.15 ARA
10.15.11.00 Sözel Bildiri Oturumu 11  
13.45-14.30 Sözel Bildiri Oturumu 13  
16.30-17.15 Sözel Bildiri Oturumu 14  
17.15-18.00 Sözel Bildiri Oturumu 15  
18.00-19.00 Sözel Bildiri Oturumu 16  
19.30-21.30 Atölye: Okul Öncesinde Dijital Matematik Hikayeleri Düzenleyen: Prof. Dr. İlkay Ulutaş, Gazi Üniversitesi
Saat/Salon Salon 1
09.00-10.00 Sözel Bildiri Oturumu 17  
10.00-10.15 KAHVE MOLASI
10.15-11.00 My life as an ethnographer from 1975-2021. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zeynep Alat, Ege Üniversitesi
Dr. Bronwyn Davies, Bağımsız Akademisyen, Profesyonel Danışman, Melbourne Üniversitesi ve Fahri Profesör, Batı Sidney Üniversitesi
11.00-12.00 Panel: EÇE Alanında Teknoloji ve Uzaktan Eğitim Panel Başkanı: Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Dijital Oyun ve Öğrenme Prof. Dr. Nesrin Işıkoğlu, Pamukkale Üniversitesi
Erken Çocuklukta Teknoloji Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-13.45 Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Eğitimi Oturum Başkanı: Prof. Dr. Refika Olgan, Orta Doğu Teknik Üniversites
Lynley Tulloch, Eğitim ve Hazırlık Merkezi, Te Kura Pūtake Me Ngā Mahi Whakaako, Yeni Zelanda
13.45-14.30 Sözel Bildiri Oturumu 21  
14.30-14.45 ARA
14.45-16.15 Panel: Meslekte Etik Panel Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Karadağ, Ege Üniversitesi
Akademide Etik Prof. Dr. Fahri Apaydın, Yalova Üniversitesi
Öğretmenlikte Etik Prof. Dr. İnayet Aydın, Ankara Üniversitesi
16.15-16.30 KAHVE MOLASI
16.30-17.15 Ahlaki Gelişim Oturum Başkanı: Prof. Dr. Berrin Akman, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Elliot Turiel, UC Berkeley Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri
17.15-18.15 Kapanış Oturumu  
19.30-21.30 Atölye: Erken Çocuklukta Web Araçlarının Kullanımı Düzenleyen: Dr. Beril Ceylan, Ege Üniversitesi
Saat/Salon Salon 2
09.00-10.00 Sözel Bildiri Oturumu 18  
10.00-10.15 ARA
10.15-11.00 Sözel Bildiri Oturumu 19  
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-14.00 Sözel Bildiri Oturumu 20  
14.00-14.15 ARA
14.15-15.15 Sözel Bildiri Oturumu 22  
15.15-15.30 ARA
15.30-16.15 Sözel Bildiri Oturumu 23  
Düzenleyen :

Doç. Dr. Şermin Metin


Ücret :

50 TL ( KDV dahil )


Önemli bir dijital okuryazarlık ve çağın dijital dili olarak görülen kodlama ile çocukların erken yıllarda tanışması gerekmektedir. Çünkü erken çocukluk yılları çocukların tüm becerilerde olduğu gibi kod yazma ve programlama becerilerinin gelişiminde de önemli kritik bir zaman olarak kabul edilmektedir (Flannery and Bers, 2013; Campbell and Walsh, 2017; Ananiadou and Claro, 2009). Son yıllarda çabalar, çocuklara belirli bilgisayar bilimleri kavramları, programlama becerileri ve bilgi işlemsel düşünme becerileri olarak adlandırılan bir dizi temel beceriyi kazandırmaya yönelmeye başlamıştır (Relkin et al., 2020). Yeni bir okuryazarlık olan kodlama, dijital bir toplumda verileri okumak, yorumlamak ve başkalarıyla iletişim kurmak için temel bir araç haline gelmiş ve çocukları teknoloji ile buluşturma fırsatı sağlamıştır. Kodlama algoritmik düşünmenin ötesinde çocukların okuma ve yazma becerisine sahip olacağı sembolik bir dil sunmaktadır (Bers, 2018; Mclennan, 2017). Bilişimsel/hesaplamalı ya da bilgi işlemsel düşünme, problem çözmeyi, sistemleri tasarlamayı ve bilgisayar biliminin temel kavramlarından yararlanarak insan davranışını anlamak olarak tanımlamaktadır (Wing, 2006, 2011). Erken yıllarda çocukların kazanmaları gereken kodlama ve bilgi işlemsel düşünme becerilerini desteklenmesi gerekmektedir.
Bu atölyede kodlama ve bilgi işlemsel düşünme becerilerinin;

 • Tanımı, boyutları ve bu boyutların dayandığı standartlar,
 • Erken çocukluk eğitim programlarına entegre edilmesi ve buna yönelik yaklaşımlar
 • Etkinlik temelli uygulamalar ve
 • Etkinlik temelli uygulamalarına yönelik etkinlik örneklerinin hazırlanması
Düzenleyen :

Prof. Dr. İlkay Ulutaş


Ücret :

50 TL ( KDV dahil )


Bireylerin bilgi ve deneyimlerini dijital ortamı ve uygulamaları kullanarak kısa video şekline getirmesi sonucu yaygınlaşan dijital hikayeler eğitimde de çocukların öğrenme ilgisini yakalama ve öğrenmeyi güçlendirmede etkili materyaller olarak kullanılmaktadır. Dijital hikayeler teknolojinin hızla gelişmesine bağlı olarak basılı hikayeleri dijital ortama taşıması olarak da görülebilir. Hazırlanması ve uygulanmasının kolay olması, içeriğinin zengin olması, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına uygun olarak oluşturulabilmeleri gibi bir çok yararları bulunmakta, öğretmenin gerek matematik, gerek bilim, sanat, gibi bir çok alanı teknoloji ile bütünleştirmesine imkan vermektedir. Bu doğrultuda Okul Öncesi Eğitimde Dijital Matematik Hikayeleri çalıştayı ile katılımcılara matematik eğitiminde teknolojinin kullanımı, dijital hikaye anlatımı oluşturuabilecek uygulamalar ve özelliklerine ilişkin bilgiler verilecek, dijital matematik hikayeleri oluşturmaya yönelik uygulama yapılacaktır.

Düzenleyen :

Dr. Beril Ceylan


Ücret :

50 TL ( KDV dahil )


Bu çalıştayın amacı, okul öncesi eğitimde kullanılabilecek dijital teknolojiler hakkında bilgi vererek, katılımcılara kullanım becerisini kazandırmaktır. Katılımcılar, grup çalışmaları veya bireysel çalışma amacıyla kullanabilecek web 2.0 ortamları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Dijital teknolojilerden uzaktan eğitim uygulamalarını düzenleme ve gerçekleştirmede yararlanılabileceği gibi sınıf içi etkinlikleri düzenleme kapsamında da yararlanılabilmektedir. Katılımcılar, sahip oldukları içerik (alan) bilgilerini, pedagojik bilgileri ve teknolojik bilgileri ile bütünleştirerek, derslerde teknoloji entegrasyonunu sağlamada yeni bakış açıları geliştirebileceklerdir. Bu çalıştay kapsamda ele alınacak web araçları; LearningApps, Edpuzzle, Quiver, Storyboard That olacaktır. LearnningApps ve Edpuzzle araçları bilgisayar ortamında oluşturulan ve ölçme ve değerlendirme, destek ve tekrar amaçlı kullanılan uygulamalardır. Ouiver ise cep telefonu, tablet bilgisayar gibi mobil cihazlarla kullanılan bir arttırılmış gerçeklik uygulamasıdır. StoryboardThat ise bilgisayar ortamında oluşturulan, dijital hikaye kitapları tasarlamaya yarayan bir uygulamadır.

Çalıştaya katılım için, herhangi bir özel programın mobil ortamlara yüklenmesine gerek bulunmamaktadır. Katılımcı sayısında sınır bulunmamaktadır.

Düzenleyen :

Prof. Dr. Tahsin Oğuz Başokçu


Ücret :

50 TL ( KDV dahil )


Bu eğitimde katılımcılara çok değişkenli istatistiksel yaklaşımlarının kullanım alanları, analiz yöntemleri, raporlama teknikleri hakkında temel bilgiler verilecek ve uygulama örnekleri gösterilecektir. Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanlarında ileri istatistik yöntemlerine hangi durumlarda başvurmak gerektiği, bu analizlerin kullanıldığı problem cümlelerinin ve hipotezlerin özellikler anlatılacaktır. Çok değişkenli araştırmalarda kullanılan MANOVA/ MANCOVA/ ANCOVA, İki Yönlü ANOVA, Faktör Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, Lojistik Regresyon Analizi ve Diskriminant Analizi gibi yöntemlerin varsayımları, analiz yöntemleri ve raporlama teknikleri incelenecektir.

Kongre Tarihi :

7. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi 24 - 26 Kasım 2021 tarihlerinde Çevrim İçi olarak gerçekleştirilecektir.


Kongrenin Dili :

Kongre’nin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir.


Kullanıcı Adı ve Şifre :

Her katılımcı için sanal platforma giriş ID’si ve şifresi kişiye özel olarak gönderilecektir.


Stand ve Sergi Alanları :

Kongre süresince yayın evi özel okullar vb. ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla Online Platformda stand açabileceklerdir. Firma temsilcileri katılımcılar ile hem yazışarak hem de arama yaparak iletişim kurabileceklerdir. Sergi alanlarına girişte kongre kaydı yaptırmış olma şartı aranmaktadır.


Kayıt ve Danışma Hizmetleri :

Sanal Platform üzerinden kayıt/katılımınız hakkında ve teknik konularda bizlere canlı olarak erişebilecek ve tüm sorularınıza anında yanıt alabileceksiniz.


Davet Mektubu :

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan katılımcılara, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.


Katılım Sertifikası :

Kongreye kayıt yaptıran ve Dijital Platform’a giriş sağlayan tüm katılımcıların katılım sertifikaları dijital olarak kongrenin ilk günü itibarıyla erişilebilir olacaktır.

24 Kasım 2021
Kongre Başlangıç Tarihi
26 Kasım 2021
Kongre Bitiş Tarihi
11 Ekim 2021
Bildiri Özeti Gönderim Bitiş Tarihi
ORGANİZASYON SEKRETARYASI

Kültür Mah. Nevvar Salih İşgören Sok. No:1/4 D:1 Alsancak - İzmir
+90 232 464 13 51
+90 232 464 29 25
okuloncesiegitimkongresi@egekongre.com
BİLİMSEL SEKRETARYA

Ar. Gör. Gamze Bilir Seyhan, Okul Öncesi Eğitimi ABD, Eğitim Fakültesi, Ege Üniversitesi

gamze.bilir.seyhan@ege.edu.tr